קורס 3: מלכים ונביאים (ב')

תיאור הקורס: בקורס 3 תוכלו ללמוד באמצעות סרטונים הסוקרים בהעמקה את מלכים ב' פרקים כ"א עד כ"ה, וכן את הפרקים הרלוונטיים בספרו של הנביא ירמיהו. בחלק מהשיעורים תוכלו למצוא התייחסויות גם לממצאים ארכאולוגיים ולטקסטים חוץ מקראיים הקשורים בתכנית הלימודים, אשר יאפשרו לכם להבין את החומר בצורה טוב יותר ולקבל את הציון המקסימלי ביחידה זו.

דרישות הקורס: ללא דרישות מקדימות

מספר שיעורים: 16

מבנה הקורס:

 1. מלכים ב' כ"א (חלק א')
 2. מלכים ב' כ"א (חלק ב')
 3. מלכים ב' כ"א, דברי הימים ב' ל"ג (חלק ג')
 4. מלכים ב' כ"ב (חלק א')
 5. מלכים ב' כ"ב (חלק ב')
 6. מלכים ב' כ"ג (חלק א')
 7. מלכים ב' כ"ב-כ"ג, סיכום (חלק א')
 8. מלכים ב' כ"ב-כ"ג, סיכום (חלק ב')
 9. מלכים ב' כ"ד
 10. מלכים ב' כ"ה (חלק א')
 11. מלכים ב' כ"ה (חלק ב')
 12. מלכים ב' כ"ה (חלק ג')
 13. ירמיה א', ז' (חלק א')
 14. ירמיה ז' (חלק ב')
 15. ירמיה ז' (חלק ג')
 16. ירמיה כ"ה

זמן צפייה כולל: כ-250 דקות.
תוקף קורס: מרגע הקנייה ועד יום אחרי הבגרות בתנ"ך בקיץ 2019 (7.6.19).
אתר הקורס: קישור זה מפנה לאתר הקורס, ושם תוכלו גם לרכוש אותו.