קורס 2: מלכים ונביאים (א')

תיאור הקורס: בקורס 2 תוכלו ללמוד באמצעות סרטונים הסוקרים בהעמקה את מלכים ב' פרקים ט"ו עד י"ט, וכן את הפרקים הרלוונטיים בספרי הנביאים עמוס וישעיהו. בחלק מהשיעורים תוכלו למצוא התייחסויות גם לממצאים ארכאולוגיים ולטקסטים חוץ מקראיים הקשורים בתכנית הלימודים, אשר יאפשרו לכם להבין את החומר בצורה טוב יותר ולקבל את הציון המקסימלי ביחידה זו.

דרישות הקורס: ללא דרישות מקדימות
מספר שיעורים: 15 ללא דרישות מקדימות
מספר שיעורים: 12

מבנה הקורס:
1. מלכים ב' ט"ו
2. מלכים ב' י"ז (חלק א')
3. מלכים ב' י"ז (חלק ב')
4. עמוס א'
5. עמוס ד'
6. עמוס ה'
7. מלכים ב' י"ח-י"ט (חלק א')
8. מלכים ב' י"ח-י"ט (חלק ב')
9. מלכים ב' י"ח-י"ט (חלק ג')
10. מלכים ב' י"ח-י"ט (חלק ד')
11. ישעיה א' (חלק א')
12. ישעיה א' (חלק ב')
13. ישעיה א' (חלק ג')
14. ישעיה א' (חלק ד')
15. ישעיה ב'

זמן צפייה כולל: כ-275 דקות.
תוקף קורס: מרגע הקנייה ועד יום אחרי הבגרות בתנ"ך בקיץ 2019 (7.6.19).
אתר הקורס: קישור זה מפנה לאתר הקורס, ושם תוכלו גם לרכוש אותו