נסיון בהכנה לבגרות בתנך

בשנים האחרונות בעז מכין לבגרות בתנ"ך תלמידים מרקעים שונים – תלמידי מב"ר ואתג"ר, עולים חדשים, תלמידי כיתות עיוניות ותלמידי כיתות מצוינות. ממוצע הציונים של הכיתות אותן בעז מלמד עולה בדרך כלל על הממוצע הארצי.

בשל גישתו למקצוע ובשל הצלחותיו, בעז נבחר להיות המורה הראשון ששידר את הבגרות המשודרת בתנ"ך בגל"צ. ארבעת הפרקים שעשה עם אלונה בלקין זכו לעשרות אלפי צפיות ולביקורות אוהדות ביותר. התכנית זכתה (כחלק מסדרת הבגרות המשודרת) ב-2017 בפרס מפקד גל"צ לתכנית הביכורים הטובה ביותר. 

כמו כן, בעז יצר עם החוג לתקשורת במכללת אורנים מספר סרטונים קצרים המוצגים ביוטיוב העוסקים בהכנה לבגרות, שזכו אף הם לביקורות חיוביות ולאלפי צפיות. 

בעקבות התגובות האוהדות ולנוכח הצורך והביקוש שעלו מתלמידים, בעז החליט ליצור שלושה קורסים מקוונים העוסקים ביחידת "היסטוריוגרפיה ונבואה", היחידה הגדולה ביותר בבגרות 2 יחידות בתנ"ך הן מבחינת היקפה והן מבחינת הניקוד שלה. 

כולם רצו להשתתף בתגבור של בעז...